Partnerstvá

Nagymad

Nagymad

Nagymad Község a dunaszerdahelyi járásban, Csallóköz szívében, 771 hektáron elterülő község, mely Dunaszerdahelytől 5 kilométerre fekszik. Az első írásos emlékek 1254-ből származnak. A falu lakossága 568 fő, t...
tovább »

Nyék - várkony

Nyék - várkony

Obec Vrakúň sa rozprestiera v srdci Žitného Ostrova. Dnešná obec vznikla so spojením obcí Vrakúň a Nekyje na Ostrove v roku 1940. Obidve obce majú odlišnú históriu. Prvá písomnosť o obci Nekyje na Ostrove, ako o ...
tovább »

Dunatőkés

Dunatőkés

Na hornom úseku Klátovského ramena, učupená v jednej z jeho malebných zákrut, ukrýva sa dedinka Dunajský Klátov. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1392, kedy bola známa ako Thekues. Tento názov pravdepodobne poch...
tovább »

Felső - vámos

Felső - vámos

V malebnom prostredí Žitného ostrova medzi Malým Dunajom a Klátovským ramenom leží obec Horné Mýto. Hoci je presný dátum jej vzniku nejasný, pretože sa nenachádza ani v súpisoch strážnych miest, o jej existencii sa ...
tovább »

Pozsony - eperjes

Pozsony - eperjes

Pri severovýchodnej hranici okresu Dunajská Streda, necelých 10 km od okresného mesta, sa nachádza obec Jahodná. Väčšia časť obce leží na ľavom brehu Malého Dunaja, no keďže aj na pravom brehu je jeden rad domo...
tovább »

Kis - udvarnok

Kis - udvarnok

Necelé 2 km od mesta Dunajská Streda sa nachádza obec Malé Dvorníky. Spísy uložené v budapeštianskom archíve dokladujú, že už v roku 1252 bola známa ako osadlosť dvoranov slúžiacich na Bratislavskom hrade. Prvé pís...
tovább »

Csallóköz - kürt

Csallóköz - kürt

Približne 6 km od miesta, kde dnes leží Dunajská Streda, sa pred tisícročím rozhodli usadiť príslušníci maďarského kmeňa Kürt. Názov osídlenia, ktoré obývali, bol po prvýkrát zaznamenaný v listine z roku 1252 vo...
tovább »

Nyárasd

Nyárasd

Neďaleko sútoku Klátovského ramena a Malého Dunaja v severovýchodnej časti Žitného ostrova leží obec Topoľníky.Nenachádzala sa však vždy na svojom súčasnom mieste. Údajne ju založili na brehu Malého Dunaja, no č...
tovább »

Vásárút

Vásárút

Na pravom brehu Klátovského ramena v dolnej časti jeho toku leží obec Trhová Hradská. Názov obce napovedá, že cez ňu prechádzala trhová cesta.Historici ju zaraďujú medzi dôležité strediská Bratislavskej župy. V st...
tovább »

Nagy - udvarnok

Nagy - udvarnok

Ak sa niekto opýta, kde sa nachádza obec Veľké Dvorníky, nie je ťažké odpovedať mu: hneď vedľa Dunajskej Stredy, sotva 2 km východne. Názov obce sa prvýkrát objavuje v listine z roku 1252 v tvare Vduarnok. V roku 1346 ...
tovább »